Heemkring Bekkevoort
Presenteerd zijn 12de jaarboek tijdens de Heemdag
op zaterdag 2 november in de Bibliotheek van Bekkevoort
van 13.00 tot 18.00 uur

In dit boek volgende thema's

Een radio tijdens de tweede W.O.    

Wat ons tante Maria nog wist over die tweede wereldoorlog

De primitieve kadasterkaart van Wersbeek

Veldprospecties tussen Huttenbos en Meerbeek

Op zoek naar doopakten van de huidige en voormalige gehuchten van Assent in het ancien regime.

Een merkwaardig vervolg op de Heren van Bekkevoort

Je kan voorinschrijven voor dit boek door overschrijving van 12 euro op 

rekening nr BE42 0003 2567 3254 van de Heemkring Bekkevoort met vermelding: jaarboek 2019 en naam + adres

Je kan je boek dan komen afhalen op onze Heemdag op 2 november in de Bibliotheek, Eugeen Coolsstraat te

Bekkevoort tussen 13.00 en 18.00 u.

Wacht niet te lang want de oplage is beperkt. Na deze dag is de kostprijs 14 Euro!

 (uiterste inschrijvingsdatum van de voorinschrijving is 1 oktober).