Inhoud Jaarboek 2018.

Allereerst overlopen we het laatste jaar van de Groote oorlog.

Gevolgd door twee verhalen van Bekkevoortders die terugkeerden uit Nederland alwaar ze vier jaar verbleven.
De ene als geïntegreerde soldaat, de andere als oorlogsvluchteling.

Een bibliografie over het leven van pastoor Pieck, die jarenlang pastoor was te Keerbergen maar
geboren en begraven  in Bekkevoort

Samen met Winar  onze klokkentorens bezocht en de hierin hangende klokken gearchiveerd in ons laatste artikel

Je kan voorinschrijven voor dit boek door overschrijving van 12 euro op rekening nr BE42 0003 2567 3254 van de Heemkring Bekkevoort

met vermelding: jaarboek 2018 en naam + adres. Je kan je boek dan komen afhalen op onze

Heemdag op 3 november op het gemeentehuis, Eugeen Coolsstraat te Bekkevoort.

Wacht niet te lang want de oplage is beperkt. Na deze dag is de kostprijs 14 Euro!

Als je voor 1 oktober intekent voor dit jaarboek word je naam hierin vermeld!

HEEMDAG

Op zaterdag 3 november van 14.00 tot 18.00 uur in het gemeentehuis van Bekkevoort

 

Dit evenement zal samenvallen met de opening van de gemeentelijke tentoonstelling 

over de herdenking van de 1ste wereldoorlog waar we onze volledige medewerking aan verlenen.

Hier kan je dan je nieuwe jaarboek komen afhalen en de tentoonstelling bezoeken.