Beknopte inhoud jaarboek 2021

- Testament Claes Rampaert opgemaakt in 1583, beschrijft de giften die Claes deed op zijn sterfbed aan de
commandeur, pastoor, koster en andere om vrij van aardse zonden voor St.-Pieter te verschijnen.

- 40 Jaar Express, ja zo lang geleden reeds werd deze vrije radiozender opgericht en kreeg in zijn
jaren van bestaan heel Bekkevoort aan de radio geklampt.

- Geschiedenis van het Duuntje. In Molenbeek kende iedereen deze doornige boom als baken van het landweggetje dat er langs liep.
Menige liefdesrelatie zou  hier zijn ontstaan.

- Zuster Ignace. Verhaal van deze in de Klein Kempen geboren Leonie Van Welde en haar levenloop
als non welke eindigde in de keuken te Diest.

- De traan van Buchenwaltd. Een terugblik door Maria Van Emelen  van de gebeurtenissen voor,
tijdens en na mei 1944 te Wersbeek.

- Bombardement van de tram in Assent. Een relaas ov de gebeurtenissen  voorgedaan hebben tijdens
 en na het bombardement op 11 mei 1940.

- Petrus Cools gesneuveld op 12 mei 1940 te Assent en de geschiedenis
van de mobilisatie en 18 daagse veldtocht.

- Geschiedenis van de Huishoudschool te Bekkevoort. Vele meisjes uit Bekkevoort en omstreken hebben hier leren
koken, naaien, strijken. Zuster Efrem verhaalt deze hele geschiedenis op haar manier.

.......................................

Dit jaarboek kan je verkrijgen in voorinschrijving door storting van 12 euro op rek. BE42 0003 2567 3254 van
Heemkring Bekkevoort met vermelding 'Jaarboek 2021' je naam en adres.
Deze voorinschrijving loopt tot 28 september
Dit boek kan je dan afhalen  op zaterdag 30 oktober in de bibliotheek van Bekkevoort tussen 13.00 en 18.00 uur.

Stortingen tussen  28 september en 30 oktober bedragen tevens 12 euro doch dan verschijnt je naam niet bij de voorintekenaars.

Na 30 oktober bedraagd de prijs 14 euro