Vragen  gesteld aan de Heemkring Bekkevoort

Vraag van A Gallan 
Bijgevoegd een foto van de familie van Esch uit Robbesrode. Herkent iemand personen op deze foto en
van wanneer dateert deze? Ik heb een vermoeden dat de persoon rechtsachter mijn overgrootvader
 Hendricus Van Esch zou kunnen zijn (gehuwd met Maria Angelica Vanhentenrijck) maar ben niet zeker.
De dame uiterst rechts lijkt da weer heel sterk op mijn eigen grootmoeder (Margaretha Van Esch)maar
die werd pas in 1912 geboren. Wie meer inlichtingen heeft (ook eventuele exacte woonplaats van
weleer) zou mij een groot plezier doen want dan kan ik mijn stamboom weer wat documenteren.
met vriendelijke groeten
Annick,
 
Bewuste foto werd een paar jaar geleden reeds gepubliceerd  door de heemkring met betrekking tot de mensen die vroeger naar” de bieten” gingen,
De foto dateert van ongeveer 1913.
 
In bijlage een gezinsoverzicht over de personen die daar op herkent zijn.
 
Vriendelijk aangeboden,

Vraag van D. Janssens, :

Ik ben al lange tijd op zoek naar de geboorte van Adrianus Van den Bosch en wie zijn ouders zijn.

Ook de geboorte van zijn dochter Anna Elisabeth, blijft onvindbaar. Ik heb de PR van Molenbeek-Wersbeek, Bekkevoort, Waanrode en nog wat omringende dorpen nagekeken, maar niet te vinden.

Zijn die akten er niet, of zijn ze verloren gegaan? Misschien weet u dit?

Ik heb voor u nog wat aanvullende info.

Bij de geboorten van Wersbeek, op jullie website, staat er een Van den Bosch Anna Catharina, geboren 22-01-1795.

Geen ouders vermeld.

Ik ben er zeker van dat zij ook een dochter is van Adrianus met zijn 2de vrouw Michiels Susanna.

Zij is 31 jaar bij haar huwelijk op 08-05-1826 te Molenbeek-Wersbeek, dus van 1795.

Antwoord:

De tafel geboorten Wersbeek is aangemaakt om een overzicht te krijgen wie er woonde en hoe de gezinssituaties waren in Wersbeek tussen 1700 en 1800.

Helaas zijn de parochieregisters van Wersbeek verloren gegaan ergens tussen 1792 en 1815 (pastorij afgebrand kan de oorzaak zijn) en waren we genoodzaakt om een reconstructie te doen hierop.

Daar waar ‘tafel’ achter staat, zijn de gegevens zoals ze vermeld zijn in de Burgerlijke Stand, eerste tafel bij de geboorten die je tegen komt. Sommigen hiervan heb ik kunnen terug vinden, sommigen niet.

De familie Van den Bosch komt in het overlijdens register van de St. Sebastiaan gilde van Wersbeek voor vanaf 1705:

Vandenbosch Mattheijs

31-2-1705

(datum?)
( lijst "geboren in Wersbeek" ondertussen aangevuld, nvdr)
Vraag van J. Willems:

Geachte,

Betreft oproeping van mijn vader om zijn legerdienst te vervullen.

Geboren te Zichem op 25/12/1915

Hij woonde tijdens zijn oproeping in Assent (Struik)

Is het mogelijk mij het jaar te bezorgen van zijn oproeping en in welke kazerne hij zich moest
aanmelden en bij welke legereenheid, en waren daar nog dorpsgenoten bij ( naam ).

Dit is nog de ontbrekende schakel van mijn opzoekingswerk.

En hoe lang zijn legerdienst heeft geduurd.

Tijdens de mobilisatie was hij in de omgeving van Luik gestationeerd.

Hij is krijgsgevangen geweest in Duitsland.

Beste groeten,

Antwoord: Hierbij de plaats waar je in principe alles kunt vinden, aanvragen of zelf opzoeken.

Met vriendelijke groeten

Centrum voor Historische Documentatie van de Krijgsmacht Kwartier Koningin Elisabeth Eversestraat 1
 1140 Evere
Tel : + 32 (0)2 701.43.25 Fax : + 32 (0)2 701.33.50 info.cdh@qet.be Voor de dossiers van
onderofficieren/soldaten geboren tussen 1845 en 1888 die nog niet in onze databank zijn ingevoerd, kunt u
terecht in onze leeszaal. De leeszaalverantwoordelijke zal u graag verder helpen. U kunt de vraag ook
steeds per mail stellen aan:
cdoc.klm-mra@klm-mra.be Voor het inkijken van dossiers van
onderofficieren/soldaten geboren na 1888 kunt u zich rechtstreeks wenden tot:
DGHR - HRA-E/N/Arch Kwartier
Koningin Elisabeth Blok 6 C Eversestraat 1 1140 Evere
Arch@mil.be
Vraag van J. Van der Velden,

: Ik ben een dochter van Mr Van der Velden Josephus en mijn vader is geboren Molenbeek-Wersbeek in 1930, mijn grootmoeder Vandenbosch maria was er ook geboren op 9/10/1901. De ouders van mijn grootmoeder woonden daar ook maar hun naam is me onbekent. De ganse familie woonde in het ouderhuis van mijn over-grootmoeder achter de molen. als papa zijn broer of zussen bellen zeggen ze altijd Jefke van achter de meulen. mijn vraag is: waar kan ik nog fotos vinden van deze molen
Antwoord: via peroonlijk bericht werd contakt gemaakt en fotos uitgewisseld
Vraag van E. Vanovermeire:
 Hallo, ik zoek nog informatie over de gebeurtenissen in augustus en
september 1944 in Wersbeek.
Wat er in Meensel-Kiezegem gebeurd is is alom gekend maar wat gebeurde er
precies in Wersbeek toen ?
Mijn opa was Maurice Cuypers (zijn broer Jef Cuypers) en die vertelden mij
vroeger erg weinig over deze delicate zaak. Mijn moeder (Marie Cuypers
1941-2013) wist iets meer maar het fijne heb ik nooit geweten.
Feit is dat ik op het monument in Wersbeek 2 namen vind die waarschijnlijk
broers waren van mijn opa. Frans en Marcel Cuypers. Mij werd destijds
verteld dat er toen 5 man van "mijn" familie is gedeporteerd. Ik heb geen
idee dewelke de andere 3 dan wel zouden zijn.
Bestaat daar een archief van of is het ooit in boekvorm verschenen ?

Antwoord: Via peroonlijke mail werden de  gevonden gegevens doorgestuurd (privébescherming op deze )
Vraag van  J. Driesen:

Dag,

Als heemkundige doe ik onderzoek o.a. Vluchtelingenregisters 1914-1918. Op de website Streekarchiviaat Noord West Veluwe stond een foto van een soldaat Gustaaf Van Zurpele.

Misschien heeft u die informatie..

Volgens My Heritage en Geneanet: Gustaaf Van Zurpele °Bekkevoort 06.03.1880

 

Antwoord: Gustaaf Vanzurpele ° Bekkevoort 06-03-1880 en aldaar overleden op 17-12-1960. hij was de zoon van August en Alen Philippina. Hij huwde met Vandersijpen Maria Theresia Evelina ° Bekkevoort 10-03-1881 en aldaar overleden op 07-09-1925. Zij was de dochter van Joannes en van Costermans Carolina en zuster van pastoor "Terke" Eleutherius Vandersijpen. Gustaaf woonde op de hoeve "De Bruul" in de Klein Kempen.

Gustaaf en M.Th.Evelina hadden twee kinderen 1) Maria Theresia Filippina ° 29-01-1912 Bekkevoort en er ongehuwd overleden op 05-07-1964. 2) August Trifon ° 28-01-1914 Bekkevoort en te Leuven Overleden op 16-02-2004. Hij was gehuwd met Thijs Margaretha.

Vraag van M. Vandeneynde:

Daar ik als archivaris van de plaatselijke koninklijke heemkring "De Botermolen" artikels schrijf over bekende personen van en gebouwen in Keerbergen vraag ik u om de medewerking van jullie heemkring.

Het gaat over priester Alfons Pieck geboren in Bekkevoort op 3 augustus 1884 en gestorven in Kapellen ( Antwerpen ) op 21 oktober 1968 en begraven in Bekkevoort op 26 oktober 1968. Hij was pastoor hier in Keerbergen van 1935 tot 1955. Ik ben nog door hem gedoopt.

Mijn vraag is nu zou jullie mij kunnen helpen met misschien een geboorte- of overlijdingsakte of eventuele foto's ( bijvoorbeeld van zijn graf  of ander materiaal in verband met hem  ?

Hopende, Mijnheer, dat aan mijn verzoek een gunstig gevolg zal gegeven worden, en dat ik mijn artikel zo uitgebreid mogelijk kan maken en dit dank zij jullie medewerking, dank ik jullie reeds bij voorbaat.

Antwoord: Via persoonlijk bericht werd contakt opgenomen met de naaste familieleden van Pieck en gegevens uitgewisseld.
Vraag van K. Joosens:

 Beste,
Ik wil graag een roman schrijven over de oorlogstragedie van
Meensel-Kiezegem.
Gezien het fictie betreft zal ik alle persoonsnamen en alle plaatsnamen
veranderen.
Om de roman te kunnen schrijven wil ik echter zo goed mogelijk proberen
begrijpen wat er werkelijk is gebeurd.
Daarom doe ik onderzoek en praat ik met getuigen.
Momenteel ben ik vooral op zoek naar oorlogsverslagen van pastoors die in de
geburen woonde. Daarom vroeg ik me af of u me kan helpen met volgende
vragen:
- wie was de pastoor tijdens de oorlogsjaren in Molenbeek, Wersbeek,
Glabbeek, Attenrode en Binkom?
Elke andere relevante info mbt de oorlogstragedie is heel welkom.
Alvast hartelijk dank,
Met vriendelijke groeten,

Antwoord: Voor Wersbeek was vanaf 1928 tot 1943 Jozef Rayen pastoor (°Diest 1878)
Van 1943 tot 1953 was het André Robert (°Scherpenheuvel 1906)

Voor Molenbeek vanaf 1939 tot 1950 Xavier Luciaan Stefaan Robeyns (°Aarschot
1886)
De oorlogsverslagen zijn denk ik voor deze periode nog niet vrijgegeven door
het Bisdom (of daar er naar vragen )
Voor de andere parochies moet ik u doorverwijzen naar hun respectievelijke
heemkringen.

Informatie over de gebeurtenissen tijdens de tweede wereldoorlog kan je ook
vinden in het erfgoedhoekje van de Bibliotheek van Bekkevoort
Vraag van J. Verheyden:
Geachte heer/Mevrouw,


Naar aanleiding van een studiewerk en opzoekingen betreffende  de geschiedenis van de tram , gereden tussen Leuven en Diest, hadden we  graag voor dit boekwerk wat meer info gekregen over de geschiedenis van deze vervoerwijze doorheen de gemeente Bekkevoort/Assent.
Indien mogelijk zouden we ook graag indien er deze voorhanden zijn van postkaarten en foto's.
Hopelijk op een gunstig gevolg verblijven we met de meeste groeten

Antwoord:  Persoonlijk contakt opgenomen en de gevraagde documentatie bezorgd.
Vraag van S. Smets:
Vraag van S. Smets:

Beste,

Het Regionaal Landschap Noord-Hageland werkt o.a. rond landschapszorg en erfgoed, waaronder kapelletjes. Nu bestaat er de mogelijkheid een project op te starten voor de opwaardering/herstel van de kapel van de Drie Gezusters in Assent aan de Poelbos. Over deze kapel heb ik echter niets gevonden, dus vroeg ik mij af of u hierover meer info heeft of publicaties heeft die ik event. kan raadplegen. Voor de projectaanvraag is het immers nodig iets over de geschiedenis, ontstaan, legendes… te kunnen vermelden.

U kan mij altijd contacteren op onderstaande contactgegevens.

Alvast bedankt!

Antwoord:
Het heeft even geduurd alvorens al de contactpersonen iets melde over dit item.
Doch: Er was in Assent destijds een georganiseerde bedevaart naar de drie zusters te Zepperen, Brustem en Rijkel. Een daguitstap die de vrome (rijkere) mensen jaarlijks deden.
Omwille dit feit en omdat menigeen niet mee kon gaan op deze daguitstap besliste  Theofiel Hermans om in Assent een kapelletje te plaatsen zodat iedereen te beeweg kon gaan naar deze drie gezusters.
De man zelf heeft het echter windeieren opgebracht, hij zou iets later zijn vertrappeld door zijn paard.
Dit is wat ik heb kunnen opvissen,
 
Zie hieronder ook de uitleg uit de folder van “vakantiegenoegens” Bekkevoort
Vraag van K. Vanmeensel:

Beste,

Ik dacht dat jullie misschien interesses zouden hebben in volgende website: www.nostalgeo.com

Via deze website kan je zelf oude foto’s/postkaarten implementeren in een Google maps kaart, waardoor je het straatbeeld van weleer kan vergelijken met het huidige straatbeeld.

Website ontwikkeld door enkele vrienden van me, hopelijk kan het jullie boeien.

Met vriendelijke groet,

Antwoord:  
Prachtig idee om aan een dergelijk project te werken, doch van Bekkevoort vond ik nog maar weinig op deze kaart.
Gezien de mogelijkheid dat we zelf hierin kunnen bijdragen zal ik jullie website op de eerstkomende vrije vergadering van de heemkring voorstellen.
 
Je kan zelf natuurlijk eerst eens bij je ouders, tantes en nonkels langsgaan om te kijken of ze geen “zichtfotos” van weleer hebben, de meeste zijn groot geworden hier.
Vraag van  B. Gybels:
Ik werk momenteel, met de steun van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde en Wagdi, aan een boek over de Tweede Wereldoorlog in Groot Aarschot.  In deze toekomstige publicatie zal veel aandacht geschonken worden aan de meer dan 160 oorlogsslachtoffers.  Bedoeling is over ieder van deze personen een artikel te schrijven teneinde iets meer over hun leven te vertellen en hen ‘een gezicht te geven’ door het voegen van een foto en het bidprentje, indien voorhanden.  Eén van deze slachtoffers was een leerling van het St.Jozefscollege in Aarschot, zijnde BORGIONS Jozef Sylvain, geboren te Herselt op 18/04/1932 en overleden te Bekkevoort op 10/08/1944.  Hij zou om het leven gekomen zijn  door ‘mitrailleurvuur’.
 
Bij deze wou ik vragen of jullie heemkring in het bezit is van informatie over deze persoon. Misschien was hij ook inwoner van Bekkevoort en beschikken jullie over een foto of bidprentje.  Wat mij zeker ook interesseert is wat er die dag in Bekkevoort gebeurd is dat aanleiding gaf tot zijn overlijden.
 
Dank bij voorbaat.
Antwoord:  
We hebben een bidprentje van Borgions Jozef en zal u een copie bezorgen. Jozef Sylvain, stierf voor zover ik weet op de provinciebaan.
Een van onze leden zal een bezoekje brengen aan nog een familielid van deze en u het verhaal opsturen.
Vraag van J.P.Magdaleens:
Beste,
Jan Wauters was orgelbouwer omtrent 1720
Bouwde 10 à 12 orgels waarvan er maar 2 overblijven nl. St Stefanus te Nederokkerzeel (bij ons) en Assent (bij jullie)
 
Recent vonden wij (Heemkring Campenholt, Kampenhout) een kontrakt voor een herstelling door Jan Wauters.
 
Mijn (onze) vraag ; hebben jullie soms meer gegevens over Jan Wauters ?

Antwoord: (mail doorgestuurd naam M. Libaerts Assent.
Antwoord via hem: Wij hebben inderdaad wat meer informatie omtrent het orgel in Assent. het is het enige bespeelbare in België en zit in fase van restauratie (concept).

Ik heb het ontwerp van het concept bij mij thuis, je mag het gerust komen inkijken indien je wil.
Ik weet dat ons orgel op bestelling gemaakt is door de Groot-Juffrouw van het "Klein Begijnhof" van Leuven ( het verhaal is iets langer). en we hebbenook de dociumenten van het verhuis van het instrument en hoeveel het gekost heeft.
Vraag van J. Volders:
Hallo,

Hebben jullie meer info over de afkomst van de straatnamen hier in de buurt?
Adriaan Lodewijkstraat meer bepaald, omdat ik hier woon, maar ook andere
zijn wel sprookjesachtig :
Land van belofte, netelzeepstraat, muggenberg, dorshaagstraat,
frankrijkstraatje, leeuwkensstraat,....

Ik vroeg me ook nog af of er info is over de 3 kapellen in de
netelzeepstraat ? En ter ere van wie of wat die ooit gebouwd werden.

Alvast bedankt
Antwoord: Veel uitleg vind je al in onze folder van de wandeling 2013.

http://heemkringbekkevoort.be/activiteiten/Bogaerdenwandeling-folder.pdf

Voor Leeuwenstraat staat liefken, een lichte stijging, kleine heuvel ( zoals
in leeuw van Zoutleeuw)
De kapellen zijn uitgelegd in de Kappelletjesfietstocht (uitgave
vakantiegenoegens Bekkevoort)

Land van Belofte, is een wegje dat aan de Brooshoeve startte en richting
Waanrode op de huidige Netelzeepstraat uitmondde.(zie bijlage)
Aldaar noemt het nu nog steeds zo. Een verhaal gaat dat er vele jonge
meisjes woonde in het Land van Belofte, vandaar....

Muggenberg: Boven op dit bergje blijven in de zomer na een fikse regenbui
nogal veel plassen staan, de ondergrond laat weinig water door, waardoor er
in de plassen muggen konden tot ontwikkeling komen.... (vandaar tevens de
Plasveldstraat)
Dorshaege is(was) een gehucht van Wersbeek, doch ongeveer 3x groter. Dors
staat hier voor dwars, een haag dwars op het veld, langs de weg. De naam
Muggenberg heeft de oer-naam Dorshaege helemaal vervangen.
Vraag van S. Sermeus:

Geachte,

Ben op zoek naar meergegevens over het echtpaar : Michael Cleynen-Barbara-Maria Nagels.

Op jullie (overigens zeer nette) website heb hun huwelijksdata gevonden:Wersbeek 8-8-1811 maar daar is het bijgebleven.

Misschien kunnen jullie een handje helpen (geboorten,overlijdens,ouders….)

Eventueel ook het overlijden van hun zoon Joannes-Ludovicus Cleyen, ° Molenbeek-Wersbeek 9-4-1826

Antwoord:
Ik heb volgende gegevens gevonden in de burgerlijke stand van Molenbeek-Wersbeek over deze familie Joannes Michael Kleynen- Maria Barbara Naegels:
 
Gehuwd dus op 8-08-1811
6-01-1812° Clavie Anne 18-06-1830+
8-01-1816° Vincentius
10-12-1818° Petrus Franciscus 3-11-1847 & Maria Josephina Lavers (Molenbeek dorp)
23-02-1824° Maria Theresia 4-02-1830+
9-04-1826° Joannes Ludovicus & 29-11-1871 Kenes Anna Philomena wwe Eduardus Goethuys (Molenbeek op den Hoek)
 
Vader van Michiel was Joseph Kleynen, geboortig van Kapellen, eerst gehuwd met Theresia Dierickx, later met Anna Catharina Van Cauwenbergh. Uit verschillende gegevens ( vergelijkingen registers en notariële akten) woonde dit gezin waarschijnlijk ergens op het gehucht Dorshagen of Muggenberg te Wersbeek).
Uit het eerste huwelijk
21/11/1777° Joannes Baptist & 31/08/1808 met Maria Theresia De Vos uit Kapellen. Dit gezin zal zich definitief op de Muggenberg vestigen (nu huis van Dasque), mogelijk ook de ouderlijke woonst. Het worden de voorouders van het geslacht Kleynen op de Muggenberg.
Uit het tweede huwelijk
8-05-1783 Gerardus & 28-08-1812 met Anne Theresia Van Dael, vestigt zich in de wijk “Het Land van Belofte” te Wersbeek. Hun bloedlijn wordt aldaar ondermeer voortgezet in het geslacht Tuteleers en Lambert.
+- 1786° Joannes Michael & Maria Naegels uit Kapellen.